Bućan: Garantni fond Srpske, u punom kapacitetu, pružio maksimalnu podršku privrednicima

26.12.2023 Vijesti

Većina evropskih zemalja ima uveden sistem garancija preko garantnih fondova za podršku razvoju privrede, ali se ovom vidu podrške svakako treba posvetiti još veća pažnja, naročito u otežanim uslovima finansiranja, rekao je v.d. direktora Garantnog fonda Neven Bućan.

U toku 2023. godine, zaključno sa novembrom, Fond je izdao 59 garancija u ukupnom iznosu od oko 22 miliona konvertibilnih maraka i time podržao oko 59 miliona konvertibilnih maraka novih kredita. Takođe, Fond je u toku godine nastavio sa potpisivanjem novih ugovora, čija će realizacija biti tokom sljedeće godine.

– Realizacijom važećih ugovora o garantovanju porfelja kredita sa komercijalnim bankama, te potpisivanjem novih ugovora, obezbijedićemo podršku za plasman više od stotinu miliona konvertibilnih maraka novih kredita u sljedećoj godini – naglasio je Bućan u intervjuu za portal banjaluka.net.

On ističe da se značajan broj kredita odnosi na ulaganje u osnovna sredstva i povećanje proizvodnih kapaciteta domaće privrede, što ocjenjujemo veoma bitnim i korisnim u ovom trenutku. Krediti se, takođe, koriste i za nabavku obrtnih sredstava s ciljem održavanja kontinuiteta proizvodnje, kao i za potrebe održavanja tekuće likvidnosti.

U ovoj godini, naglasio je, primjetan je rast ulaganja u nove kapacitete proizvodnje energije za sopstvene potrebe putem ulaganja u solarne elektrane.

– Privrednici su tokom ove godine vršili značajna ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, posebno putem izgradnje solarnih elektrana na vlastitim poslovnim objektima. Fond je prepoznao potrebu za ovom vrstom ulaganja, te je sa poslovnim bankama potpisao posebne ugovore za garantovanje portfelja kredita čija je namjena finansiranje projekata za unapređenje energetske efikasnosti proizvodnih i poslovnih objekata, nabavke poljoprivredne i druge mehanizacije, izgradnje sistema za upravljanje otpadom, kao i drugih namjena iz oblasti smanjenja globalnog zagrijavanja i zaštite životne sredine – kaže Bućan.

Svi privredni subjekti koji ispunjavaju uslove definisane ugovorom, a koji imaju potrebu za ovakvom vrstom ulaganja, mogu računati na podršku Garantnog fonda, naglasio je on.

Kako ocjenjuje,  Garantnog fond doprinosi jačanju kapaciteta domaće privrede.

– Doprinos Garantnog fonda Republike Srpske je značajan, jer smo skoro cjelokupan raspoloživi garantni potencijal angažovali i stavili u funkciju ostvarenja opšteg interesa našeg društva i privrede. Uloga Garantnog fonda Republike Srpske, uopšte garantnih fondova u okruženju, prepoznata je i dala je svoj puni doprinos u periodu pandemije i nakon pandemije. Tada je Vlada Republike Srpske u punom kapacitetu stavila na raspolaganje resurse kojima smo raspolagali, kako bismo podržali banke da nastave finansiranje privrednika, s ciljem održavanja kontinuiteta poslovanja. Sada imamo drugu ulogu, koja se ogleda u jačanju kapaciteta domaće privrede s ciljem rasta i razvoja poslovanja, kako bismo na taj način doprinijeli rastu zaposlenosti, rastu plata, životnog standarda, ali samim tim i rastu poreskih prihoda, kojima se finansiraju one oblasti koje nisu proizvodnog karaktera poput zdravstva, prosvete, kulture i dr.

Bućan naglašava da je Garantni fond Republike Srpske, u svom punom kapacitetu, pružio je maksimalnu podršku privrednicima.

– Smatram da ćemo uz podršku i saradnju sa nadležnim ministarstvom, u narednom periodu proširiti djelatnost Fonda na neke druge segmente poslovanja i tako omogućiti veću podršku privrednicima Republike Srpske u narednim godinama. Imamo i planove da se prijavimo i pristupimo procesu akreditacije za upravljanje projektima određenih međunarodnih finansijkih institucija, kako bismo na taj način imali mogućnost predlaganja i upravljanja projektima od nacionalnog interesa – ističe Bućan.

On je istakao da je Garantni fond Republike Srpske zajedno sa Garancijkim fondom AP Vojvodine i Razvojnim fondom AP Vojvodine osnivač i regionalne poslovne asocijacije Zeleni navigator Zapadnog Balkana, a čiji su članovi renomirane banke iz Bosne i Hercegovine, koje pripadaju velikim bankarskim grupacijama kao i privredni subjekti, privredne komore i druge institucije.

– Svi mi zajedničkim djelovanjem u okviru asocijacije imamo za cilj otvaranje novih mogućnosti i segmenata finansijske podrške, te zajedno doprinosimo da privrednici Republike Srpske, zajedno sa privrednicima zemalja regiona, ostvare sinergiju politika i ulaganja u dekarbonizaciju, digitalizaciju industrijskih sektora, inovacije, obnovljivu energiju, transport bez ugljenika, materijale i gradnju bez ugljenika, cirkularnu ekonomiju, regenerativnu poljoprivredu, kao i održive prehrambene sisteme – zaključio je Bućan.

Pomoći ćemo vam da
pronađete pravu priliku!

Želim konsultacije

Povezani članci

Arapi žele graditi fabriku u BiH

Al Falah Group (AFI) sa sjedištem u Dubajiu (Ujedinjeni Arapski Emirati), a koje sa bavi proizvodnjom pakovanja za…

28.02.2024 Vijesti

Dodik: Srpska namjerava da uvećava količine uvoza ruskog gasa

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska namjerava da uvećava količine uvoza ruskog gasa.…

27.02.2024 Vijesti

Bankarski sektor Srpske likvidan i profitabilan

Bankarski sektor Republike Srpske je, prema preliminarnim podacima na dan 31. decembra prošle godine, stabilan,…

27.02.2024 Vijesti

Minić: Za izgradnju nove mljekare u Prnjavoru pola miliona KM

Vlada Republike Srpske planira da izdvoji pola miliona KM za izgradnju nove mljekare u Prnjavoru, izjavio je ministar…

27.02.2024 Vijesti