Investicije u “Alumini”: Nova “Kestnerova” uparivačka baterija

28.12.2022 Vijesti

Kompanija „Alumina“ završila je izgradnju nove uparivačke baterije, francuskog proizvođača „kestner“, po obimnosti radova i uloženim sredstvima radi se o najvećoj investiciji u fabrici u 2022. godini. Novo uparivačko postrojenje, umnogome će značiti u tehnološkom procesu proizvodnje, prije svega u pogledu energetske efikasnosti i smanjenja finansijskih troškova.

Tokom izgradnje nove  „kestner“ UB-1 ugrađeno je oko 1.000 tona čeličnih konstrukcija i opreme, a na ovom projektu najveći dio posla obavili su zaposleni u „Alumini“, te okolne firme koje se bave građevinskim čeličnim konstrukcijama.

-Izgradnja „kestnerove“ uparivačke baterije broj 1 i trafo postrojenja TP 2-17 izvedena je po konceptu koji je podrazumijevao da se radovi izvrše od strane stručnih službi i izvođača iz privrednog društva „Alumina“ u skladu sa njihovim maksimalnim mogućnostima u kombinaciji izvođenja preostalih radova od strane trećih lica i isporučilaca opreme – ističe Vojin Mirić, koji je bio na čelu tima koji je rukovodio projektom izgradnje nove „kestnerove“ uparivačke baterije.

Mirić podsjeća da je izgradnja novog uparivačkog postrojenja zahtjevala svakodnevno timski rad uz usaglašavanje aktivnosti svih izvođača na terenu baterije i poštovanje mjera zaštite na radu.

-Činjenica da smo ukupno ugradili oko 1.000 tona teške metalne visoko gabaritne opreme i konstrukcija do visinske kote 24,85 metara bez ijedne povrede radnika, predstavlja poseban uspjeh i zadovoljstvo za mene kao rukovodioca projekta – naglašava Mirić, koji se iskreno zahvaljuje svim učesnicima i saradnicima na doprinosu za uspješnu realizaciju ovog projekta, poželivši im poslovne uspjehe u budućem radu i na novim projektima.

Direktor Sektora investicije Gordan Vuković kaže da je izgradnja „kestnerove“ uparivačke baterije broj 1 jedna od najsloženijih investicija koja je u „Alumini“ realizovana posljednjih godina.

-Po prvi put u istoriji ove fabrike urađena je jedna kompletna bazna linija uparavanja za proizvodnju glinice u našem izvođenju. Kompletna projektna dokumentacija urađena je u Tehničkom birou  „Alumine“,  a samo izvođenje građevinskih, mašinskih, elektro i radova automatike izvedeno je od strane naših radnika uz učešće lokalnih firmi na izradi i montaži noseće čelične konstrukcije – ističe  Vuković, podsjećajući da je „Alumina“ najveći dio osnovne opreme,  potrebne za „kestnerovu“  UB-1,  nabavila iz Mađarske.

Po riječima Vukovića, ovo je najveća investicija u kompaniji „Alumina“ u toku 2022. godine.

-Ukupna vrijednost ovog investicionog projekta je preko šest miliona konvertibilnih maraka – kaže Vuković, navodeći da vrijednost investicionih ulaganja u fabrici u toku ove godine iznosi oko 16 miliona KM, dok se u 2023. godini očekuju značajni i obimni investicioni projekti od blizu 30 miliona KM.

U proteklom periodu, posebno u svjetlu uvođenja novih proizvoda, nametnula se ideja o potrebi da se, u okviru pogona Uparavanje, izgradi i druga „kestnerova“ uparivačka baterija sličnog tipa postojećoj.

Rukovodilac pogona Uparavanje Dragan Dimitrijević kaže da je kapacitet nove „kestner“  UB-1  oko 90 tona otparene vode na sat, dodajući da se primjenom nekih metoda pri radu očekuje i veći kapacitet od projektne vrijednosti.

-Uvođenjem novog uparivačkog postrojenja u eksploataciju otvaramo opciju smanjenja utroška pare u proizvodnom procesu zbog efikasnog iskorištenja energije u odnosu na stara uparivačka postrojenja. Značajan faktor koji dobijamo je povećanje pogonske spremnosti i kapaciteta pogona Uparavanje – kazuje Dimitrijević, koji je i zamjenik rukovodioca ovog investicionog projekta.

Savremeni upravljački sistem i cjelokupna oprema automatike prilagođena je praćenju svakog segmenta pri radu ovog uparivačkog postrojenja, što će omogućiti uočavanje eventualnih problema svakog dijela procesa upravljanja i blagovremenu mogućnost korekcije u cilju što efikasnijeg rada.

 

(A.M.)

 

Pomoći ćemo vam da
pronađete pravu priliku!

Želim konsultacije

Povezani članci

Kinezi zainteresovani za izgradnju vjetroelektrana u Republici Srpskoj

Ambasador BiH u Kini Siniša Berjan i predstavnici kineskih kompanija Zhongbo group i GAEA boravili su u radnoj posjeti…

13.06.2024 Vijesti

Košarac: Važna primjena čiste energije u regionima zimskih turističkih destinacija

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ukazao je danas na značaj primjene čiste energije u…

12.06.2024 Vijesti

Mermer-kop iz Čelinca proširuje kamenolom Zeleni vir za eksploataciju novih količina serpentinita

Preduzeće Mermer-kop iz Čelinca podnijelo je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS…

11.06.2024 Vijesti

Privredna komora Srpske osnovala Centar za digitalnu transformaciju

Privredna komora Republike Srpske osnovala je Centar za digitalnu transformaciju, radi podizanja nivoa konkurentnosti i…

11.06.2024 Vijesti