Javni poziv za dodjelu detašmana

26.07.2019 Vijesti
vlada republike srpske javni poziv

Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom komorom Federacije BiH, objavila je Javni konkurs za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici NJemačkoj u detašmanskoj 2019/2020. godini.

Ukupan kontingent od 2000 dozvola/mjesečno raspodjeljuje se po djelatnostima.
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju preduzeća građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti, šifre 10,40,50,60,61 i 70 – po njemačkim propisima, koji ispunjavaju opšte zadate uslove.

Za ostvarivanje prava na učešće u raspodjeli detašmana preduzeća moraju ispunjavati određene uslove, kao što su: da imaju registrovano predstavništvo preduzeća u SR NJemačkoj, da imaju minimum 15 stalno zaposlenih radnika na radovima u BiH iz okvira djelatnosti za koju konkurišu, da je preduzeće u potpunosti izmirilo sve obaveze i sl.

Prijave na Javni konkurs za raspodjelu podkontingenata detašmana, sa traženom dokumentacijom, za preduzeća sa područja entiteta FBiH, RS i preduzeća Distrikta Brčko podnose se u zatvorenim kovertama u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Pomoći ćemo vam da
pronađete pravu priliku!

Želim konsultacije

Povezani članci

Kineska korporacija gradiće put Foča-Šćepan Polje

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i generalni direktor Kineske korporacije za puteve i mostove…

01.03.2024 Vijesti

Šulić: Trenutne investicije na Jahorini vrijedne više od 3 mlrd KM

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić smatra da Pravobranilaštvu BiH, Kristijanu Šmitu i svima…

01.03.2024 Vijesti

Grad Trebinje ponovo nosilac epiteta turističkog mjesta

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske proglasio je Trebinje u postupku petogodišnje revizije turističkim…

01.03.2024 Vijesti

Ministarstvo poljoprivrede: Kontinuirano se vrši isplata podsticaja

Vlada Republike Srpske kontinuirano vrši permanentnu isplatu podsticaja poljoprivrednicima Republike Srpske, istakli su…

01.03.2024 Vijesti