Na području Gradiške u sektor voda investirano 16 miliona KM

13.02.2023 Vijesti

Na području Gradiške je za rekonstrukciju sistema odbrane od poplava uloženo 16 miliona KM nakon katastrofalne poplave 2014. godine, objavila je Јavna ustanova “Vode Srpske”.

Najvažniji poslovi završeni na području Gradiške su rekonstrukcija savskog nasipa kao najznačajnijeg vodoprivrednog objekta u Republici Srpskoj.

Urađena je rekonstrukcija crpnih stanica i kanalske mreže koja je od ogromnog značaja u sistemu odbrane od poplava, uz redovno održavanje svih vodoprivrednih objekata na području Gradiške.

Sredstva za investicije obezbijeđena su iz Fonda solidarnosti Republike Srpske u okviru projekta “Hitna sanacija vodoprivrednih objekata oštećenih u majskim poplavama u Republici Srpskoj”, kredita Evropske investicione banke za projekat “Hitna pomoć i zaštita od poplava u Republici Srpskoj”, te dio sredstava iz kredita Svjetske banke i budžeta Јavne ustanove “Vode Srpske”.

Više od devet miliona KM investirano je za popravku savskog nasipa, kroz projekat “Hitna pomoć i zaštita od poplava u Republici Srpskoj”.

Iz ovog projekta finansirano je 843.837 KM za čišćenje obodnih kanala rijeke Save i za dodatno glavno čišćenje obodnih kanala Save 1.164.644 KM, za pumpnu stanicu Kej 1,9 miliona KM i gotovo dva miliona KM za pumpnu stanicu Dolina.

Sa 80.000 KM iz Fonda solidarnosti finansirana je sanacija klizišta desnog savskog nasipa, izgradnja lijevog nasipa rijeke Mature i izrada cjevastog propusta na ulazu Mature u kanal Osorna-Borna-Ljevačnica, dok je 42.000 KM uloženo za izradu desnog nasipa na kanalu Osorna-Borna-Ljevačnica u dužini 92 metra na ušću rijeke u kanal.

Za sanaciju savskog nasipa kod Limana investirano je 50.000 KM, za sanaciju klizišta na savskom nasipu na lokaciji “Donja Dolina” urađena je stacionaža vrijednosti 122.425 KM, a 215.514 KM uloženo je za izmuljivanje i čišćenje dijelova kanalske mreže u mjesnim zajednicama Bok Јankovac, Mačkovac i Dolina u dužini od 12.000 metara.

Za rješavanje imovinskopravnih odnosa u cilju izvođenja radova uloženo je 455.791 KM.

Iz kredita Svjetske banke i sredstvima “Voda Srpske” finansirani su ostali poslovi sanacije i izgradnje kao što je rampa na odbrambenom nasipu u Gradišci vrijednosti 22.699 KM.

U prošloj godini Јavna ustanova “Vode Srpske” započela je i pošumljavanje zaštitnog pojasa duž savskog nasipa sa ciljem iskorištavanja prirodnih resursa za odbranu od poplava.

Sektor za održavanje vodoprivrednih objekata poplavnih područja Srbačko-nožičke ravni, Lijevče polja i Dubičkog polja, na području Gradiške izvršio je podizanje zasada šumskog zaštitnog pojasa dužine 300 metara i širine 45 metara u nebranjenom dijelu duž savskog nasipa.

Zasađeno je 800 stabala evro-američke topole u cilju zaštite od poplava i smanjenja rizika od erozije zemljišta.

U okviru redovnog održavanja vodoprivrednih objekata izvršeno je košenje odbrambenih nasipa i kanala na ukupnoj površini od 6.500.000 metara kvadratnih.

Urađeno je šljunčanje dijela krune nasipa i servisnih puteva pored nasipa i kanala, izmuljavanje dovodnih, gravitacionih i odvodnih kanala na crpnim stanicama, sanacija manjih oštećenja i klizišta na nasipima, elektro i bravarske popravke na crpnim stanicama i popravka rampi na odbrambenim nasipima.

Završena je i izgradnja krovova na svim crpnim stanicama i krčenje i profilisanje melioracionih kanala na području Gradiške.

(Srna)

Pomoći ćemo vam da
pronađete pravu priliku!

Želim konsultacije

Povezani članci

Derventski “Unis” ponovo pokreće proizvodnju

Nakon višegodišnjeg zastoja u radu i provedenog stečaja, proizvodnja u Fabrici cijevi “Unis” iz Dervente ove…

28.09.2023 Vijesti

Najviše turista u Srpsku stiglo iz Turske

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Republiku Srpsku je u avgustu posjetilo 31.530 stranih turista, među…

28.09.2023 Vijesti

Elektrana u Sokocu dobila saglasnost Elektroprenosa BiH

Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica rekao je da ga je kompanija Ener stejt obavijestila da je otkupila…

28.09.2023 Vijesti

Višković: Srpska nudi dobre uslove za investiranje

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas u Banjaluci da Srpska nudi izuzetno dobre uslove…

27.09.2023 Vijesti