Srpska donijela odluku o investicijama do 2027. godine, pogledajte koji su najznačajniji projekti

27.06.2024 Vijesti

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o usvajanju Nacrta Programa javnih investicija Republike Srpske za period 2025-2027. godina.

Riječ je o evidencionom dokumentu koji Vlada Republike Srpske usvaja, na osnovu Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, u formi nacrta u junu mjesecu, a kao konačni dokument u decembru tekuće godine.

“U periodu 2025-2027. godina u Republici Srpskoj ugovorene su investicije u iznosu od dvije milijarde 576 miliona 100 hiljada KM (projekti u implementaciji).  U Nacrtu Programa javnih investicija, kao prioritetne potrebe (do sedam najprioritetnijih projekata) bez obezbijeđenih izvora finansiranja, ministarstva i institucije su kandidovale dodatne investicije u iznosu od  3,6 milijarde KM od čega su u periodu 2025-2027. godine planirana ulaganja od 2,7 milijarde KM. Ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata iznosi 9,5 milijardi KM”, naveli su iz Vlade RS, a prenose Nezavisne.

Dodali su da annaliza sektorske strukture investicija u implementaciji u periodu 2025-2027. godina (prema resornoj nadležnosti za projekte) pokazuje da su najveće investicije planirane u sektore energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede (91,96% ukupnih investicija).

“Od prioritetnih projekata bez obezbijeđenih izvora finansiranja (posmatrajući do sedam najprioritetnijih projekata) u narednom dvogodišnjem periodu finansijski su najzahtjevniji projekti iz oblasti energetike – 942,6 miliona KM ili 35,01%  i iz oblasti saobraćaja i veza – 926,6 miliona KM ili 34,42%. U oblasti energetike u naredne dvije godine najveća ulaganja su planirana za projekat izgradnja HE Buk Bijela u okviru “Hidroelektroenergetskog sistema Gornja Drina” u iznosu 375 miliona KM (ukupna vrijednost projekta je 579 miliona KM). Slijedi projekat Izgradnja hidoelektrane Dabar u koji će u periodu 2025-2027. godina biti uloženo 278,5 miliona KM (ukupna vrijednost projekta iznosi 661 milion KM). Za izgradnju hidroelektrana na rijeci Bistrici (B-1, B-2a i B-3) planirano je da se u naredne dvije godine izdvoji 180,5 miliona KM (ukupna vrijednost projekta 287,5 miliona KM)”, piše u saopštenju Vlade RS.

Ističe se da su u oblasti transporta najveća ulaganja u periodu 2025-2027. godina u iznosu od 468,8 miliona KM odnose se na Izgradnju mreže autoputeva-dionica Brčko-Vukosavlje (ukupna vrijednost projekta iznosi 654,5 miliona KM).

“Slijedi izgradnja mreže autoputeva, dio koridora Vc, dionica od petlje Rudanka do Putnikovo brdo (granica Republika Srpska/FBiH) u dužini od šest kilometara ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 196,7 miliona KM (u naredne dvije godine biće izdvojeno 125,7 miliona KM).

U oblasti transporta značajan je i projekat izgradnje autoputa Bijeljina-Rača čija je ukupna vrijednost 258,2 miliona KM (ulaganja u periodu 2025-2027. iznose 116,7 miliona KM). Ukupna vrijednost projekata u oblasti zdravstva iznosi 773 miliona KM (zaključno sa 2023. godinom realizovano 250,5 miliona KM, u tekućoj godini planirano je ulaganje od 250,4 miliona KM, a u periodu 2025-2027. godina još 189 miliona KM, dok će u periodu poslije 2027. godine preostati za realizaciju 33,1 milion KM). Najveći iznos ulaganja u naredne dvije godine je po projektu Izgradnja i opremanje novog objekta JZU Bolnica Trebinje, čija je ukupna vrijednost 128,5 miliona KM. Do 2027. godine u ovaj projekat biće uloženo 69,6 miliona KM. U oblasti zdravstva značajno je i ulaganje za izgradnju nove bolnice u Doboju ukupne vrijednosti 103,6 miliona KM za koje će u periodu 2025-2027. godina biti izdvojen još 31 milion KM”, navodi se u saopštenju.

Dalje stoji da planirana ulaganja u oblast poljoprivrede u narednom dvogodišnjem periodu iznose 60,7 miliona KM.

“Finansijski najzahtjevniji su Projekat otpornosti i konkurentnosti sektora poljoprivrede čija ukupna vrijednost iznosi 60 miliona i Projekat poljoprivrednog razvoja i ruralnih preduzeća ukupne vrijednosti 14,3 miliona KM. U izradu Nacrta Programa javnih investicija uključene su i sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj koje su prijavile ukupno 105 projekata u implementaciji čija ukupna vrijednost ulaganja u naredne dvije godine iznosi 72,49 miliona KM. Opštine i gradovi su kandidovali ukupno 319 projekata bez obezbijeđenih izvora finansiranja, čija ukupna vrijednost iznosi milijardu 235 miliona 400 hiljada KM. Predmet analize bilo je 248 projekata koja su jedinice lokalne samouprave rangirale do maksimalno sedam projekata, a njihova ukupna vrijednost iznosi 975,9 miliona KM. Planirana ulaganja u periodu 2025-2027. godina iznose 678,9 miliona KM”, ističe se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o Inicijativi za pokretanje postupka ratifikacije Protokola o ukidanju nezakonite trgovine duvanom i duvanskim proizvodima Svjetske zdravstvene organizacije.

“Vlada je saglasna da se pokrene inicijativa za ratifikaciju Protokola o ukidanju nezakonite trgovine duvanom i duvanskim proizvodima Svjetske zdravstvene organizacije. Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo finansija, Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju i Tržišna inspekcija Inspektorata Republike Srpske da imenuju po jednog predstavnika u Radnu grupu za izradu Operativnog plana za pristupanje BiH Protokolu o ukidanju nezakonite trgovine duvanom i duvanskim  proizvodima Svjetske zdravstvene organizacije.

Protokol je poseban međunarodni sporazum kojim se uspostavljaju pravila za borbu protiv nezakonite trgovine duvanskim proizvodima kroz kontrolu lanaca snabdijevanja duvanskim proizvodima i međunarodnom saradnjom. Troškovi provođenja Protokola padaju na teret proizvođača duvanskih proizvoda, a njegovom ratifikacijom BiH bi imala pristup raznim vidovima finansiranja i drugim oblicima pristupne pomoći.  Na današnjoj sjednici, Vlada Srpske je donijela Odluku o izradi Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske za period 2025-2034. godine.

Strategijom se vrši usklađivanje sa novim, globalnim pristupom u bezbjednosti saobraćaja, kao i sa preuzetim međunarodnim obavezama, koje su zemlje članice Ujedinjenih nacija prihvatile u vezi sa unapređenjem bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Cilj izrade Strategije bezbjednosti saobraćaja za teritoriju Republike Srpske podrazumijeva identifikaciju i sistematizaciju ključnih problema bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj, definisanje setova mjera i aktivnosti koje će sprovoditi subjekti u sistemu  bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj.

Strategija bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske treba da se zasniva na pet stubova bezbjednosti saobraćaja (stub 1 – sistem upravljanja bezbjednošću saobraćaja, stub 2 – bezbjedni putevi, stub 3 – bezbjedna vozila, stub 4 – bezbjedni učesnici u saobraćaju i stub 5 – djelovanje nakon saobraćajne nezgode) utvrđenih UN Globalnom Decenijom akcije za bezbjednost saobraćaja, te glavnim oblastima intervencija utvrđenih Strategijom bezbjednosti saobraćaja EU 2021–2030. godine”, piše u saopštenju Vlade Republike Srpske.

Usvojen je Godišnji operativni plan za ravnopravnost polova u Republici Srpskoj za 2024. godinu u okviru sprovođenja Gender akcionog plana BiH za period 2023-2027. godina.

“Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine za period 2023-2027. godine je programski dokument za unapređivanje ravnopravnosti polova koji je usvojio Savjet Ministara BiH u oktobru 2023. godine na osnovu Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini. Ovaj strateški dokument u oblasti ravnopravnosti polova usklađen je s obavezama i međunarodnim standardima koji proizlaze iz dokumenata Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Savjeta Evrope.

GAP BiH sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti polova u svim oblastima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi, koji se operacionalizuju i sprovode na godišnjem nivou u Republici Srpskoj, odnosno na drugim nivoima vlasti, u skladu sa ustavnim nadležnostima.

Godišnji operativni plan za ravnopravnost polova u Republici Srpskoj sadrži ciljeve i mjere za unapređenje ravnopravnosti polova kao i za jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za dostizanje ravnopravnosti polova, te jačanje saradnje i partnerstva”, stoji u saopštenju.

Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period od 1. januara do 31. juna 2024. godine, u ukupnom iznosu od 309.055 KM, koji se odnosi na isplatu subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove.

Pomoći ćemo vam da
pronađete pravu priliku!

Želim konsultacije

Povezani članci

U Srpskoj se očekuje najuspješnija turistička sezona

U Republici Srpskoj se očekuje da ova turistička sezona bude najuspješnija kada je riječ o broju noćenja, kojih bi…

18.07.2024 Vijesti

Od avgusta ponovo kampanja “Društveno odgovorni”

Kampanja “Društveno odgovorni” trebalo bi da bude nastavljena u avgustu. Ministar trgovine i turizma…

17.07.2024 Vijesti

Šulić i Vučić o razvoju turizma u opštini Srebrenica

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić sa saradnicima sastao se danas u Banjaluci sa predsjednikom…

16.07.2024 Vijesti

Sedmi festival domaćih proizvoda: Otvoren poziv za sve proizvođače iz Srpske

Udruženje mladih ekonomista sa velikim zadovoljstvom najavljuje Sedmi festival domaćih proizvoda, koji će se u petak,…

15.07.2024 Vijesti