Višemilionska ulaganja u putnu mrežu od Trebinja do Novog Grada

22.11.2023 Vijesti

Putevi u Republici Srpskoj su u relativno dobrom stanju, a u toku je realizacija nekoliko velikih višemilionskih investicija, izjavio je direktor Јavnog preduzeća Putevi Republike Srpske Milan Dakić.

Dakić je izdvojio rehabilitaciju putnog pravca Šipovo-Kupres u dužini oko 29,7 kilometara, a vrijednost ove investicije je oko 18 miliona KM.

– Izvedeni su radovi na rehabilitaciji kolovoza koji podrazumijevaju skidanje starog sloja asfalta, saniranje oštećenja, odvoda vode sa kolovoza i postavljanje novog sloja asfalta i nove horizontalne i vertikalne signalizacije – rekao je Dakić.

Prema njegovim riječim, treba izvojiti i rehabilitacija putnog pravca Srbac-Prnjavor-Teslić u dužini oko 82,9 kilmetara, saopšteno je iz Puteva.

– U toku 2022. izvodili su se radovi na dionici od Srpca do Prnjavora, dok su se u ovoj godini radovi izvodili na dionici Prnjavor-Teslić. Ovo je izuzetno zahtjevna dionica na kojoj je rehabilitovan kolovoz, sanirano jedno klište, sanirana i sva oštećenja i odvodnja vode sa kolovoza, te postavljan novi sloj asfalta i nova horizontalna i vertikalna signalizacija, a ugovorena vrijednost radova je 27 miliona KM – napomenuo je Dakić.

Govoreći o rekonstrukciji puta Ljubinje-Žegulja u dužini od 5,6 kilometara, LOT1, Dakić je rekao da je u okviru ovih radova izvršeno izmještanje dvije krivine, kolovoz je proširen sa pet na šest metara, plus ivične trake od 0,30 metara sa obje strane i urađeni novi rigoli, a ugovorena vrijednost radova je oko 3,5 miliona KM.

Kada je riječ o rehabilitaciji puta Han Pijesak-Sokolac-Podromanija, on je rekao da je ukupna dužina saobraćajnice na kojoj će se izvoditi radovi 27,4 kilometra i biće građevinski podijeljena na četiri dionice.

– Trenutno su u završnoj fazi radovi na prvoj dionici u dužini od 6,68 kilometara i plan je da se započnu radovi na drugoj dionici da bi se potom izvršilo tzv. `konzerviranje radova` u zimskom periodu, a radovi se onda nastavljaju na proljeće. U pitanju je zahtjevna trasa sa dosta krivina, jer je to brdsko-planinski teren sa veoma zahtjevnom geologijom terena. Radiće se na sanaciji svih elemenata puta. Vrijednost radova je oko 10,6 miliona KM, a rok za izvođenje radova je 36 mjeseci. U toku je i rehabilitacija puta /M19/, dionica Vlasenica-Han Pijesak u dužini oko 19,93 kilometara – naglasio je Dakić.

On je rekao da je u okviru modernizacije puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice planirana izgradnja tri kružna toka.

– Izvode se radovi rehabilitacije kolovoza u ukupnoj dužini od 29,7 kilometara, koji podrazumijevaju skidanje starog sloja asfalta, saniranje oštećenja, odvodnje vode sa kolovoza i postavljanje novog sloja asfalta i nove horizontalne i vertikalne signalizacije. Trenutno se radi na izgradnji velikog kružnog toka u Gradišci – naglasio je Dakić.

On je naveo da su, kada je riječ o rekonstrukciji puta Brod na Drini-granica Srpske i Crne Gore /Hum-Šćepan Polje/, radovi na izradi asfaltnog donjeg nosivog sloja izvršeni u dužini od 90 odsto ugovorene dionice od 5,65 kilometara Brod na Drini-Kopilovi.

– Preostalih 10 odsto radova čine kružna raskrsnica Brod na Drini, most i novi potporni zid na klizištu. Trenutno se rade pripreme za postavljanje nove odbojne ograde i vertikalne saobraćajne signalizacije, za početak radova na potpornom zidu na klizištu, kao i za početak radova na mostu. Izvođač radova prati dinamiku prema ugovorenom roku, koji je decembar 2024. godine. Vrijednost radova je oko 12,5 milina KM – rekao je Dakić.

Govoreći o izvođenju radova i projektovanja za izgradnju nove trase puta Gacko-Foča, poddionica Tjentište-Brod na Drini i mosta preko rijeke Drine, Dakić je naveo da je, prema idejnom rješenju, nova trasa dugačka 12 kilometara sa novim mostom preko rijeke Drine u dužini od 400 metara i novim mostom preko rijeke Sutjeske u dužini od 100 metara.

– Ugovorena vrijednost radova je oko 36 miliona KM. Ugovoreni rok za projektovanje je 120 kalendarskih dana i 36 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Prema ugovoru `ključ u ruke`, izvođač je pri kraju sa izradom projektno-tehničke dokumentacije. Po izradi revizije i naše saglasnosti na projekat, izvođač je spreman u punom kapacitetu sa ljudstvom i sredstvima za otpočinjanje radova –  naglasio je Dakić.

On je istakao da su radovi na izgradnji mosta u naselju Česma na teritoriji grada Banjaluka intenzivirani krajem januara godine, kada su vremenski uslovi postali povoljniji.

– Prema usvojenoj tehnologiji i organizaciji izvođenja radova, planirano je da se prvo izvode radovi na desnoj obali rijeke Vrbas, a da se u drugoj polovini godine sa radovima počne i na lijevoj obali. Trenutno se izvode radovi izgradnje nosivih stubova mosta i radovi teku planiranom dinamikom. Ugovorena vrijednost ove investicije je 6,6 miliona KM – rekao je Dakić.

Prema njegovim riječima, u toku je sanacija klizišta na regionalnom putu u mjestu Ljeskove vode u ukupnoj dužini od 120 metara, a sanacija klizišta podrazumijevala je radove uklanjanja dijela tla koje je kliznulo, izradu novog trupa puta i stabilizaciju tla upotrebom geosintetičkih mreža, te regulisanje odvodnje vode, koja je i uzrok nastanka klizišta.

– Neophodno je napomenuti da je izvođač imao skoro mjesec dana kišnog perioda u kojem nije mogao izvoditi radove na sanaciji ovog klizišta. Kroz radove redovnog održavanja putne mreže sanirana su klizišta na šest lokacija u šta je uloženo 810.000 KM. To su klizišta na putnim pravcima Sumbulovac-Podromanija, zatim na dionici Vlasenica-Han Pijesak, dionica granica Srpske/FBiH Ustikolina-Foča, potom dionica Kula-Bistrica i na dionici Kozarac-Vodice. Za tri klizišta urađena projektna dokumentacija i izvode se radovi, a vrijednost radova iznosi 1.900.000 KM. Za četiri lokacije klizišta trenutno je u toku izrada projektne dokumenacija, a za devet klizišta neophodno je da se uradi projektna dokumentacija kako bi se mogla sanirati – rekao je Dakić.

On je istakao da je u cilju što efikasnijeg djelovanja zimske službe i stvaranja što povoljnijih uslova za odvijanje saobraćaja u zimskom periodu, putna mreža magistralnih i regionalnih puteva u Republici Srpskoj podijeljena na 12 oblasti, koje prema ugovorima održava 10 specijalizovanih preduzeća za održavanje puteva.

– Na cijelokupnoj mreži magistralnih i regionalnih puteva u zimskoj sezoni biće raspoređeno 46 punktova zimske službe. Dužnost preduzeća za održavanje puteva je da na punktovima zimske službe uspostave optimalnu organizaciju da bi u svakom momentu u toku 24 časa mogli operativno da pristupe izvršenju poslova zimske službe. Dužnost preduzeća za održavanje je da u toku zimske službe organizuju rad i dežurstvo mehanizacije i radnika u toku sva 24 časa. U toku je procedura provjere planova za zimsko održavanje – naglasio je Dakić.

Na teritoriji Republike Srpske putnu mrežu, kojom upravlja Јavno preduzeće “Putevi Republike Srpske” čini ukupno 4.132 kilometra puteva, od čega 1.766 magistralnih puteva, 2.143 regionalnih i 223 kilometra lokalnih puteva od opšteg interesa, koji su posebnim odlukama Vlade Republike Srpske proglašeni bitnim za funkcionisanje ukupnog saobraćaja na teritoriji Republike Srpske.

Pomoći ćemo vam da
pronađete pravu priliku!

Želim konsultacije

Povezani članci

Arapi žele graditi fabriku u BiH

Al Falah Group (AFI) sa sjedištem u Dubajiu (Ujedinjeni Arapski Emirati), a koje sa bavi proizvodnjom pakovanja za…

28.02.2024 Vijesti

Dodik: Srpska namjerava da uvećava količine uvoza ruskog gasa

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska namjerava da uvećava količine uvoza ruskog gasa.…

27.02.2024 Vijesti

Bankarski sektor Srpske likvidan i profitabilan

Bankarski sektor Republike Srpske je, prema preliminarnim podacima na dan 31. decembra prošle godine, stabilan,…

27.02.2024 Vijesti

Minić: Za izgradnju nove mljekare u Prnjavoru pola miliona KM

Vlada Republike Srpske planira da izdvoji pola miliona KM za izgradnju nove mljekare u Prnjavoru, izjavio je ministar…

27.02.2024 Vijesti